#Emergència a Ciutat Vella

Les entitats sotasignades actives a Ciutat Vella de Barcelona constatem que:
 La pandèmia de la COVID-19 està causant una espectacular agudització de la pobresa
estructural i les carències socials a tots els barris de Ciutat Vella. Més enllà de la molta gent
que vivia de treballs precaris i s’ha quedat sense feina, el col·lapse total de l’economia
lligada al turisme aboca a l’absoluta indigència a milers de persones.
 El personal dels Serveis Socials de l’Ajuntament han fet un esforç, però l’estructura
d’aquests serveis no ha funcionat degudament.
 Les variades iniciatives i accions de solidaritat ciutadana que han aparegut estan pal·liant
temporalment a base de voluntariat el patiment social que l’Administració no ha atès.
Davant d’aquesta situació les entitats sotasignades exigim que aquest greu problema humà sigui
abordat d’una manera immediata i eficaç per les administracions públiques que, al capdavall, estan
finançades pel conjunt de la ciutadania. En conseqüència proposem:

 1. EMERGÈNCIA SOCIAL a curt termini.
  Ampliació notòria dels serveis d’assistència social municipals. De la mateix forma que el
  sistema sanitari del país s’ha multiplicat per tres, els serveis socials han de ser notòriament ampliats
  i dotats de més recursos humans i econòmics. No es pot fer servir el voluntariat ciutadà com a
  substitut de les obligacions de l’Administració, que és el que s’està fent.
 2. REPENSEM EL FUTUR DE CIUTAT VELLA
  Obrir un debat profund i participatiu per formular polítiques de futur. Cal disminuir la
  dependència econòmica del turisme a Ciutat Vella: aquest model ha fracassat i per això estem com
  estem. Es necessita una contundent reformulació de les polítiques d’impuls econòmic i comerç de
  proximitat dels nostres barris. Les classes socials més desafavorides no han de tornar a pagar el preu
  de la crisi. Volem unes polítiques socials per a una vida digna i que les desigualtats disminueixin en
  lloc d’augmentar.
  1
  Adjuntem un llistat de les mesures que proposem.
  Aquest document resta obert a noves aportacions fruit de futurs debats, de l’evolució de la
  situació i de les propostes de noves entitats que s’hi adhereixin.
  Signen a Ciutat Vella, Barcelona, juny 2020, les següents entitats:
  Anarcoveganos del Raval
  ANC – Ciutat Vella
  Associació de Veïns Casc Antic
  CDR Casc Antic
  Consell Local per la República – Ciutat Vella
  Fundació Arrels
  Hospital de Campanya de Santa Anna
  Òmnium Cultural – Ciutat Vella
  Xarxa Veïnal del Gòtic
  Xarxa Veïnal del Raval
  2
  LLISTAT DE MESURES
  Som conscients que hi ha uns pocs que depenen de lleis estatals, però fem constar que els
  partits en el govern municipal tenen la capacitat de pressionar el Gobierno de Madrid, del
  qual formen part. La resta de punts, la majoria, corresponen directament a les
  administracions de la plaça de Sant Jaume.
  SUPORT A PERSONES
  • Convertir en places estructurals de la ciutat de Barcelona les més de 600 places
  d’allotjament d’emergència obertes durant l’estat d’alarma per a persones sense llar.
  Transformades en serveis ben adaptats a les necessitats de les persones (espais reduïts,
  accés per animals, adaptats a les necessitats de persones amb problemàtiques d’addiccions
  i/o problemes de salut mental). Per a Ciutat Vella proposem la creació de, com a mínim, un
  espai d’allotjament de baixa exigència a cadascun dels barris del districte.
  • Renda bàsica per poder viure, d’acord amb el cost de la vida en el nostre districte.
  • Ubicació de punts d’aliments al barri (on repartir), per garantir a tothom tres àpats diaris.
  • Als barris de Ciutat Vella, com a la resta de la ciutat, durant les setmanes de confinament
  moltes persones que viuen al carrer s’han agrupat per dormir a les portes de biblioteques,
  comerços i espais on se sentien segures. Amb la reobertura de la ciutat ja no s’hi podran
  estar, calen espais de proximitat per allotjar totes aquestes persones mentre no se’ls facilita
  l’accés a un habitatge definitiu.
  • Ajut universal únic de 2000 euros a tota la ciutadania (l’Estat l’ha de pagar i l’Ajuntament i
  la Generalitat han de pressionar).
  • A més llarg termini, renda bàsica universal incondicional, per superar l’assistencialisme de
  la renda mínima.
  Criatures i joves
  • Per tal de tancar la bretxa digital i facilitar l’estudi als menors de famílies amb més
  dificultats: Xarxa pública de wi-fi més estesa i potent. Accés en horari ampli a biblioteques,
  casals de joves, centres cívics, centres educatius… i tota mena d’edificis públics que
  disposen de recursos digitals.
  • Activitats d’estiu a l’aire lliure i en casals, centres cívics, educatius… Obertura de patis de
  centres educatius durant tot l’any i promoció pública d’activitats.
  • Menors no acompanyats:
  ◦ A curt termini, prorrogar l’estada en pisos tutelats dels que fan 18 anys durant el 2020
  fins a final d’any.
  3
  ◦ Plans de formació i d’inserció laboral.
  ◦ Habitatge garantit fins al 25 anys.
  Suport psiquiàtric i psicològic
  • Recursos per a tothom per prevenir, sensibilitzar i tractar addiccions.
  • Garantir l’acompanyament d’aquestes persones en espais d’acollida i equipaments, amb
  places específiques per a dones i persones no-binàries.
  • Recursos de suport psiquiàtric i psicològic especialment per a dones, joves, persones amb
  manca d’ingressos…
  DESCONFINAMENT
  • Equips gratuïts de protecció a les escoles davant la COVID-19. Especialment mascaretes per
  a criatures de famílies sense recursos.
  • Claredat en els missatges institucionals.
  • Facilitar mesures de protecció a la població sense recursos.
  • Davant d’un possible rebrot de la COVID-19 i en relació a les persones sense llar, actuar:
  apostant per espais d’allotjament amb un nombre de places reduïdes i als diferents barris
  de la ciutat; reforçar els equips de carrer, dotant-los tant d’acompanyament social com
  sanitari; preveure un confinament flexible per a les persones que no poden estar 24h en un
  recurs; garantir menjar calent a les persones que dormen al ras, a més de serveis d’higiene i
  espais de descans durant el dia; obrir més espais específics per a persones amb
  drogodependències i des d’una perspectiva de reducció de danys.
  HABITATGE
  • Ajudes o condonació del pagament de lloguers i de subministraments.
  • Limitar els preus de lloguers i subministraments.
  • Promoure l’habitatge públic. Garantir que no hi hagi pisos buits, ni públics ni privats, al
  districte de Ciutat Vella.
  ◦ Assolir al conjunt de Barcelona els pisos previstos al Pla de Lluita contra el Sensellarisme
  2016-2020 (model Housing First), un objectiu insuficient al que encara no s’ha arribat.
  ◦ Que totes les persones sense llar (en qualsevol de les seves situacions dins les categoria
  ETHOS) tinguin accés a l’habitatge públic de la ciutat, tant pel que fa a la via habitual
  com a vies extraordinàries com la mesa d’emergències. En el cas de la mesa
  d’emergències, els criteris actuals no permeten l’accés a moltes persones sense llar (per
  exemple les que viuen al carrer o en assentaments).
  4
  ◦ A mitjà i llarg termini elaborar un pla d’habitatge. Incrementar l’oferta d’habitatge
  públic: compra d’habitatges buits, de pisos a subhasta; construcció d’habitatge… fins
  assolir el model alemany o austríac: més del 45 % de l’habitatge de lloguer, de propietat
  pública. Preu de lloguer en funció de la renda.
  ◦ En concret, destinar el solar dels antics jutjats a habitatge social.
  • Cap desnonament a Ciutat Vella sense alternativa habitacional estable al mateix districte.
  • Ampliació del període mínim dels contractes de lloguer a 10 anys com a mínim.
  • Lloguer d’habitatges d’ús turístic per a emergència social
  ECONOMIA
  • Accés a les formacions laborals per a tothom, sense cap requisit.
  • Augment dels recursos destinats a la formació per a la reinserció laboral.
  • Permís de residència i de treball per a tothom que tingui feina: lluita contra l’economia
  submergida.
  • Control d’unes condicions dignes de treball (contractes, salaris, horaris, condicions de
  treball…).
  • Pressupost general de Festes Majors: que es destini a suport social i es doni a conèixer de
  forma detallada com es fa la despesa.
  • Control de les llicències atorgades a la Restauració i al Comerç, per tal que el producte
  venut correspongui realment a a la llicència.
  • Pla d’ajuts al comerç de proximitat d’acord amb un barem que premiï el servei al veïnat i la
  sostenibilitat. Hauria d’incloure una política de locals de lloguer.
  ADMINISTRACIÓ
  • Regularització de les persones immigrades indocumentades que viuen aquí.
  • Desplaçament de tècnics municipals a les entitats veïnals per informar, ajudar i donar
  suport jurídic a les persones en la tramitació d’ajuts, de permisos, de papers d’estrangeria i
  tota altra mena de documents.
  • Prou criminalització de les persones sense llar: obrir el debat sobre l’ordenança de civisme
  a Barcelona i a Ciutat Vella, que no respecta els drets de les persones sense llar i
  criminalitza algunes de les seves activitats habituals. Cal una nova ordenança que no miri
  les persones sense llar com un problema de convivència ni les sancioni.
  5
  • Facilitar i agilitzar els tràmits burocràtics per a l’empadronament sense domicili fix a la
  ciutat de Barcelona.
  • Contractació de personal per atendre la gent gran. I també per tenir cura dels xiquets de les
  famílies que no se’n puguin fer càrrec, mentre les escoles romanguin tancades.
  Policia. GU.
  • A Ciutat Vella cal intensificar l’acció social i no la policial. Hi ha persones que viuen al carrer
  al districte a qui la Guàrdia Urbana desallotja i fa canviar de lloc (per exemple al Passeig
  Picasso). A més, l’Operació Diana (a primera hora del matí fer marxar les persones que
  dormen al carrer del lloc on són) és una pràctica habitual de la Guàrdia Urbana durant tot
  l’any. Fi d’aquestes pràctiques policials. Desallotjar les persones no és la solució.
  • Formació del servei policial com a servei públic i democràtic d’atenció i suport a tots els
  ciutadans.
  • Mesures en relació amb els comportaments racistes i les multes a persones mentre estaven
  atenent urgències socials.