Estem Cablejats!!!

Ja fa temps que en una trobada veïnal vam parlar de la contaminació visual que podríem definir com “aquella on es dóna la presència d’elements visuals que interrompen la seva estètica, violenten la seva percepció de conjunt i entorpeixen la percepció de l’entorn”.

La contaminació visual pot donar-se en tot tipus d’entorns i, en el cas que ens ocupa, en el nostre barri es dóna la presència d’elements no arquitectònics com ara cartells, cables, caixes d’alarmes entre d’altres com factors que generen una sobre estimulació visual de naturalesa agressiva, invasiva i en general simultània.
Aquest tipus d’irrupcions generen un impacte gens menyspreable ja que darrerament la seva afectació és cada vegada més notòria i considerable. Es tracta d’elements que afecten la condició estètica dels edificis i la panoràmica del paisatge, introduint contingut visual aliè que enlletgeix o corromp l’entorn.

Caldria l’existència de regulacions, lleis i ordenances que corregeixin i adeqüin el disbarat en el que ara ens trobem. El nostre barri té una alta contaminació visual generant fins i tot un cert rebuig i tensió que ens obliga (residents i no residents) a prestar-li la seva atenció i ens distreu del que podria ser un entorn amigable o afable o gaudir d’una agradable passejada en aquest meravellós espai que és el Barri Gòtic.

Descarrega el document en aquest link: