Obres Via Laietana!!!

Informació sobre les obres de la via laietana. A partir de l’1 de març s’inicia la reforma de la Via Laietana, que tindrà una durada prevista de 14 mesos.

Les obres inclouen:

· Renovació i millora de les xarxes de serveis existents en el subsòl:

Treballs necessaris per renovar la xarxa d’aigua potable, millorar la xarxa elèctrica, i de telecomunicacions municipals i implantar canalitzacions de serveis, entre d’altres.

· Reurbanització de la Via Laietana i del carrer de les Jonqueres:

Transformar la via en un eix pacificat pensat per a les persones i potenciar la transversalitat del carrer sense perdre la capacitat vertebradora i d’enllaç que té actualment.

Informem que només fan bustiada informativa a les porteries de la Via Laietana i del carrer de les Jonqueres i avisos d’escala a porteries de Via laietana i entorns així com a comerços de Via Laietana.

La resta de residents, treballadors i comerços (barris Casc Antic i Gòtic essencialment) estigueu atents de com us pot afectar i preveure i minimitzar l’impacte (pàrquing, mercaderies, …).

Ací pots descarregar els docments informatius.