TROBADES EN RUTA AMB ELS REGIDORS

S’ha celebrat una trobada en ruta amb el regidor Albert Batlle,  president de la comissió de “Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció”.

Aquesta trobada en ruta es va produir el dimarts 11 de maig de 2021 des de les 18.00 h fins les 19.30 h en un recorregut pel barri Gòtic de Barcelona.